0

Kontakt

MyCeremony s.r.o.
Nové záhrady l/11
821 05 Bratislava
IČO: 54492416
IČDPH: SK2121692452
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 159536/B

Adresa prevádzky:
MyCeremony
ul. Slobody 43
022 01 Čadca

Otváracia doba:
Po - Pia: 09:00 - 17:00

Tel:  +421 911 807 088
Email: queen@myceremony.eu

Orgán dozoru: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre
Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava, tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04 e-mail: ba@soi.sk