0

Kontakt

MyCeremony s.r.o.
Nové záhrady l/11
821 05 Bratislava

IČO: 54492416
IČDPH: SK2121692452
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 159536/B

Email: queen@myceremony.eu

Adresa prevádzky:
MyQUEENCeremony

EUROVEA 2
Pribinova 36
821 09 Bratislava


Otváracia doba
Po - Pia: 10:00 - 21:00
Sobota: 10:00 - 21:00
Nedeľa: 10:00 - 21:00

Tel:  +421 911 807 088 


Orgán dozoru: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre
Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava, tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04 e-mail: ba@ soi.sk